Çevreye Saygı

Balat Mensucat, kaliteli üretim yaparken aynı zamanda topluma ve çevreye saygı kapsamında sorumluluklarını da yerine getirmektedir. Balat Mensucat Çevre Politikasını şöyle belirlemiştir;

♦Çevre kirlenmesini önlemeyi, kirliliği kaynağında azaltmayı
♦Çevresel faaliyetlerini ve üretimlerini çevre yönetim sistemi standartlarına uygun olarak yürütmeyi
♦Müşterilerinin çevre ile ilgili standartlarını sağlamayı ve bu kurallara uygun şekilde faaliyet göstermeyi
♦Tüm çalışanlarına kaynak israfını önleme ve çevre bilincini aşılamayı
Balat Mensucat olarak Dünya şirketi olma yolunda hızla ilerlerken aynı zamanda da çocuklarımızın emaneti olan doğamızı kirletmeden teslim etmeyi kendine hedef ve görev olarak belirlemiştir. Balat Mensucat Çevre politikasını hayata geçirmek ve belgelemek için, ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi) Belgesinin alınmasını bir yol ve hedef seçmiştir.